Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
mGift.vn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 08 năm 2017

Chào mừng bạn đến với mGift, ứng dụng thông minh đầu tiên tại Việt Nam đem đến cho bạn những tin tức cập nhật nóng hổi, những video mới lạ đầy hấp dẫn, hàng trăm bộ truyện tranh lôi cuốn và hàng ngàn ưu đãi hoàn toàn miễn phí và đặc biệt là, chỉ dành riêng cho bạn.

mGift có thể được truy cập thông qua website www.mGift.vn hoặc thông qua ứng dụng di động mGift (sau được gọi chung là "Ứng Dụng"), điều hành bởi VIET LINK ADVERTISING CO., LTD ("Vietlink Advertising Co., Ltd"). Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận về Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng này ("Thoả thuận" hoặc "Điều Khoản Sử Dụng"). Nếu bạn muốn trở thành một thành viên và sử dụng các dịch vụ của mGift ("Dịch Vụ”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng. Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng này nếu bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ các điều khoản của Thỏa Thuận này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thỏa Thuận này có thể được thay đổi bởi mGift vào bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào quyết định duy nhất từ phía mGift, và bất kỳ thay đổi như vậy sẽ được đăng trên Ứng Dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hay Dịch Vụ sau khi những thay đổi của Thỏa Thuận này được đăng tải sẽ được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

 • CHẤP THUẬN THỎA THUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.

  Thỏa Thuận Điện Tử: Thỏa Thuận này là một hợp đồng điện tử nhằm thiết lập các điều khoản pháp lý ràng buộc đối với việc sử dụng Ứng Dụng của bạn và chế độ thành viên của bạn đối với các Dịch Vụ. Vì các Dịch Vụ được cung cấp trên phiên bản điện tử, bạn phải đồng ý với các thông tin điện tử quan trọng được cung cấp bởi mGift nếu bạn muốn sử dụng các Dịch Vụ. Bạn đồng ý với những gì được quy định trong Thỏa Thuận này, các thông báo, thông tin được tiết lộ, thông tin, các chính sách và những tài liệu khác dưới hình thức điện tử (gọi chung là các "Hồ Sơ Điện Tử”), hơn là được thể hiện trên giấy. Việc đồng ý nhận các Hồ Sơ Điện Tử của bạn áp dụng cho tất cả các thông báo, thông tin được tiết lộ, văn bản, các hồ sơ hoặc các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà mGift có thể cung cấp theo yêu cầu của bạn.

 • NĂNG LỰC PHÁP LÝ.

  Bạn phải ít nhất đủ 16 tuổi để có thể sử dụng Ứng Dụng hay đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn ít nhất đủ 16 tuổi. Việc sử dụng Dịch Vụ của thành viên sẽ được xem là vô hiệu khi vi phạm các điều cấm. Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng, bạn khẳng định và đảm bảo rằng (i) bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để ký kết Thỏa Thuận này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này. HIỆN TẠI MGIFT KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA TIỀN ÁN TIỀN SỰ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN CỦA MÌNH. Tuy nhiên mGift bảo lưu quyền kiểm tra tiền án tiền sự, vào bất kỳ lúc nào và sử dụng các hồ sơ sẵn có, để xác nhận việc tuân thủ của các bạn đối với khoản mục này. Bằng cách chấp thuận các điều khoản và điều kiện này, bạn đã đồng ý với bất kỳ việc kiểm tra nào theo đó.

 • ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

  Bạn phải ít nhất đủ 16 tuổi để có thể sử dụng Ứng Dụng hay đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn ít nhất đủ 16 tuổi. Việc sử dụng Dịch Vụ của thành viên sẽ được xem là vô hiệu khi vi phạm các điều cấm. Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng, bạn khẳng định và đảm bảo rằng (i) bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để ký kết Thỏa Thuận này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này. HIỆN TẠI MGIFT KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA TIỀN ÁN TIỀN SỰ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN CỦA MÌNH. Tuy nhiên mGift bảo lưu quyền kiểm tra tiền án tiền sự, vào bất kỳ lúc nào và sử dụng các hồ sơ sẵn có, để xác nhận việc tuân thủ của các bạn đối với khoản mục này. Bằng cách chấp thuận các điều khoản và điều kiện này, bạn đã đồng ý với bất kỳ việc kiểm tra nào theo đó.

  • mGift không phải đơn vị trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp các dịch vụ được đăng trên Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn tin tức, ưu đãi, video và truyện tranh và mGift không phải là đơn vị cung cấp, kênh phân phối, hoặc công ty liên kết với các bên thứ ba hiện đang đăng tải các Dịch Vụ trên mGift. Trừ trường hợp được mGift quy định rõ trên Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Bảo Mật, trách nhiệm của mGift được giới hạn trong việc: (i) tạo điều kiện cho việc sử dụng các tiện ích của Ứng Dụng và Dịch Vụ và (ii) thu một khoản phí giới hạn đối với các Thành Viên (nếu có) liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ.

  • Thành Viên vẫn có thể xem các nội dung về tin tức, hình ảnh, video không độc quyền và đọc truyện trực tiếp trên Ứng Dụng ngay khi bạn chưa đăng kí tài khoản, tuy nhiên, nếu muốn sử dụng các ưu đãi độc quyền (Ví dụ: Mã giảm giá...) và/hoặc xem các nội dung độc quyền trên Ứng Dụng (Ví dụ: Video độc quyền,…) bạn phải, trước tiên, đăng ký một tài khoản mGift.

  • Vui lòng lưu ý rằng, như đã đề cập trên đây, Ứng Dụng và Dịch Vụ chỉ nhằm để tạo điều kiện cho Thành Viên kịp thời cập nhật các tin tức nóng hổi và kịp thời liên hệ với các đơn vị cung cấp ưu đãi để sử dụng các ưu đãi của các đơn vị cung cấp này. MGIFT KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG KIỂM SOÁT BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA VÀ/HOẶC TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG DO BÊN THỨ BA CUNG CẤP THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG TẢI ƯU ĐÃI VỀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA TRÊN ỨNG DỤNG. MGIFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI BẤT KỲ NGHĨA VỤ CŨNG NHƯ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN ỨNG DỤNG. THEO ĐÓ, THÀNH VIÊN ĐỒNG Ý SẼ PHẢI TỰ MÌNH CHỊU RỦI RO KHI TIẾN HÀNH BẤT CỨ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH NÀO.

 • ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  • Thành Viên. Bạn có thể trở thành một Thành Viên của Dịch Vụ mà không mất phí. Với tư cách là một Thành Viên, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các chức năng và dịch vụ có sẵn trong Ứng Dụng.

  • Thời Hạn. Đăng ký của bạn sẽ kéo dài vô thời hạn trừ trường hợp tài khoản của bạn bị hủy đăng ký theo quyết định của mGift.

  • Bảo Mật Tài Khoản. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã chọn trong suốt quá trình đăng ký, và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý (a) ngay lập tức thông báo với mGift về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ sự vi phạm nào về bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. mGift sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ điều khoản này. Bạn phải hết sức thận trọng khi truy cập vào tài khoản của mình bằngđiện thoại dùng chung để những người khác không thể xem hoặc lưu lại mật khẩu hay các thông tin cá nhân khác của bạn.

  • Sử Dụng Độc Quyền. Tài khoản của bạn chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Bạn không được phép cho người khác sử dụng tài khoản của mình, và bạn không thể chuyển nhượng hay nói cách khác là chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Bạn thừa nhận rằng mGift sẽ không chịu trách nhiệm nếu bên thứ 3 truy cập vào tài khoản của bạn dẫn đến việc đánh cắp và chiếm dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  • Khai Báo Thông Tin. Bạn phải tự chịu trách nhiệm, và chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến, (i) thông tin và nội dung bạn cung cấp trên Dịch Vụ; (ii) thông tin và nội dung mà bạn đăng tải, truyền tải, công bố, hay làm cho chúng có sẵn để sử dụng (sau gọi chung là “Nội Dung”) thông qua việc sử dụng Dịch Vụ; và (iii) các tương tác của bạn với các Thành Viên khác thông qua Dịch Vụ.

  • Đề Phòng Và Chấp Nhận Rủi Ro. Bạn phải chấp nhận tất cả các rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các rủi ro có liên quan đến bất kỳ các tương tác trực tuyến hoặc không trực tuyến nào với những người khác, bao gồm các cuộc gặp gỡ. Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết khi gặp gỡ các cá nhân thông qua Dịch Vụ.

  • Không Bảo Đảm. mGift không thể và không kiểm soát các nội dung chứa trong bất kỳ hình ảnh và các cuộc trò chuyện giữa các thành viên. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MGIFT KHÔNG BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY ÁM CHỈ, VỀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO THÔNG QUA ỨNG DỤNG. MGIFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG DO CÁC BÊN THỨ BA CUNG CẤP VÀ/HOẶC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DO BÊN THỨ BA CUNG CẤP THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG TẢI DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA TRÊN ỨNG DỤNG. THEO ĐÓ, THÀNH VIÊN ĐỒNG Ý SẼ PHẢI TỰ MÌNH CHỊU RỦI RO KHI TIẾN HÀNH BẤT CỨ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH NÀO VỚI CÁC BÊN THỨ BA.

  • Bảo Đảm Hoạt Động. mGift sẽ cố gắng hết sức để mGift luôn vận hành tốt nhất có thể, tuy nhiên mGift không bảo đảm sẽ hoạt động hay vận hành suốt thời gian do việc bảo trì, nâng cấp và những khó khăn kỹ thuật tiềm tàng.

  • Báo Cáo Vi Phạm. Bạn phải kịp thời báo cho mGift bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa Thuận này của những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với các Thành Viên.

  • Xóa Bỏ Nội Dung. mGift có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát thông tin hay tài liệu mà bạn đã cung cấp khi sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải trên Ứng Dụng. mGift sẽ có quyền xóa bỏ những thông tin hay tài liệu mà theo ý kiến riêng của mGift, đã vi phạm, hay có thể vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào, bất kỳ câu chữ hay tinh thần nào của Thỏa Thuận này hoặc theo yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Các Giới Hạn Thông Tin Và Đăng Tải. Bạn không được đăng tải lên Ứng Dụng, truyền tải cho những Thành Viên khác, sử dụng bất kỳ các Nội Dung (hoặc liên kết tương ứng), hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên Ứng Dụng hoặc thông qua Dịch Vụ, mà:

   • Đề xướng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự mù quáng, sự căm ghét hay gây hại về mặt thể chất dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
   • Dự định hoặc có xu hướng quấy rồi, làm phiền, đe dọa hoặc hăm dọa bất kỳ Thành Viên nào của Ứng dụng hoặc Dịch Vụ;
   • Nói xấu, nói không đúng sự thật, lăng mạ, nói tục, xúc phạm, sỉ nhục, có xu hướng quấy rối tình dục, nói tục hay nói cách khác là điều không hay;
   • Chứa những thông tin có bản quyền của người khác (ví dụ: nhạc, phim, video, hình ảnh, hình, phần mềm…) mà không được cho phép trước;
   • Chứa các video, hình ảnh có âm thanh, hoặc hình ảnh của người khác mà không có sự đồng ý của người đó (hoặc trong trường hợp người đó là vị thành niên, phải có sự đồng ý của người giám hộ của người vị thành niên);
   • Xúi giục hay cho phép các hoạt động bất hợp pháp hay phi pháp, như hướng dẫn làm thế nào để chế tạo hoặc mua vũ khí hay thuốc phiện bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư của con người, làm hại hay quấy rối người khác, chiếm đoạt các thông tin cá nhân của những người khác, tạo ra hoặc gieo rắc vi rút máy tính, hoặc làm hỏng các thiết bị chống sao chép;
   • Có mục đích lừa dối, lừa gạt hoặc lừa đảo những Thành Viên khác của Dịch Vụ khác;
   • Chứa các vi rút, bom hẹn giờ, phần mềm gián điệp (trojan), phần mềm tự hủy (cancelbots), sâu hoặc các thiết bị gây hư hại khác, các đoạn mã (code), thành phần hoặc thiết bị gây phá vỡ;
   • Đề xướng hoặc thu hút sự tham gia hay ủng hộ của một nền tảng chính trị, lĩnh vực, bè phái hoặc giáo phái;
   • Phổ biến các thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ hoặc thu thập hoặc mồi chài thông tin cá nhân của những người khác nhằm mục đích thương mại hay phi pháp;
   • Các chủ đề ngoài lề, vô nghĩa hay nói cách khác là muốn quấy rối hay làm cản trở sự trải nghiệm của những Thành Viên khác trên Ứng Dụng;
   • Mạo danh hay nói cách khác xuyên tạc, có liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
   • Mồi chài đánh bạc hay tham gia vào các hoạt động đánh bạc hay tương tự;
   • Sử dụng các chương trình (script), (robot) bot và các kỹ thuật tự động khác để vào Ứng Dụng hay Dịch Vụ;
   • Sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ để gửi thư hàng loạt, thư quảng cáo hoặc thư rác;
   • Thu thập hay mồi chài thông tin cá nhân của bất kỳ ai dưới 16 tuổi; hoặc
   • Dưới bất kỳ hình thức sử dụng nào hoặc có các hành vi gửi thư rác, thư rác qua tin nhắn, lừa đảo, chơi khăm hoặc các hoạt động tương tự.
  • Thông Tin Chính Xác.Bạn không được cung cấp thông tin không chính xác, lừa dối hay giả mạo cho mGift hay bất kỳ Thành Viên nào khác. Nếu thông tin đã cung cấp cho mGift hay Thành Viên khác trở nên không còn chính xác, lừa dối hay giả mạo, bạn phải kịp thời thông báo cho mGift về những thay đổi này.

  • Không Quảng Cáo hay Dụ Dỗ Mua Bán.Bạn không được quảng cáo hay dụ dỗ bất kỳ Thành Viên nào mua hay bán các sản phẩm hay dịch vụ thông qua Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Bạn không được phép gửi thư hàng loạt, thư quảng cáo hoặc thư rác cho các Thành Viên khác. Hơn nữa, bạn không được dùng bất kỳ các thông tin có được từ Dịch Vụ để liên lạc, quảng cáo, dụ dỗ, hoặc để bán cho bất kỳ Thành Viên nào mà không có sự đồng thuận rõ ràng trước của họ. Nếu bạn vi phạm những điều khoản của khoản mục này và gửi hay đăng các thư hàng loạt, thư rác hay những thông báo không được yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào thông qua Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã gây hại nghiêm trọng cho mGift, nhưng mức độ gây hại như thế nào rất khó để xác định. Như một hình thức định giá hợp lý cho thiệt hại đó, bạn đồng ý trả cho mGift số tiền tối thiểu là 500USD cho mỗi thông tin không được yêu cầu mà bạn đã gửi thông qua Dịch Vụ.

  • Hồ Sơ Cá Nhân Duy Nhất.Với tư cách là Thành Viên của Dịch Vụ, bạn chỉ tạo một hồ sơ cá nhân duy nhất. mGift có quyền để loại bỏ ngay lập tức bất kỳ hồ sơ tương tự nhau theo quyết định riêng của mình và yêu cầu Thành Viên bồi thường cho mGift, các đối tác/khách hàng và bất kỳ Thành Viên khác cho bất kỳ đối với tất cả các thiệt hại phát sinh xuất phát từ việc Thành Viên tạo các hồ sơ cá nhân tương tự nhau.

  • Xóa bỏ hồ sơ cá nhân.mGift cũng có quyền, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, ngay lập tức xóa bất kỳ hồ sơ nào, mà theo quyết định của mình, được xem là vi phạm các chính sách của mGift hoặc pháp luật luật hiện hành, hoặc có thể gây hại cho Ứng Dụng hoặc Dịch vụ.

  • Thưởng.Bằng quyết định riêng của mình, mGift có quyền tổ chức các cuộc thi theo các chủ đề, tại bất kỳ thời điểm nào mà mGift cho là thích hợp và trao các phần thưởng cho các Thành Viên đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi này.

  • Không Quấy Rối Nhân Viên Hay Công Ty Con/Đại Lý Của mGift.Bạn không được quấy rối, làm phiền hoặc hăm dọa hay đe dọa bất kỳ nhân viên hay công ty con/đại lý nào của mGift đang tham gia cung cấp bất kỳ phần Dịch Vụ nào cho bạn.

  • Truyền Thông Xã Hội.Điều kiện cơ bản để đăng nhập đối với Thành Viên là sử dụng số điện thoại di động của họ để đăng nhập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền lựa chọn để kết nối tài khoản mGift của bạn với các tài khoản của bạn ở các trang mạng xã hội khác (ví dụ như thông qua tài khoản Facebook và tài khoản Google) nhằm mục đích chia sẻ và đăng tải thông tin. Khi kích hoạt tính năng này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi thu thập từ trang mạng xã hội được liên kết, và sẽ sử dụng thông tin này theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bằng cách kết nối tài khoản mGift với tài khoản của bạn ở các trang mạng xã hội khác, bạn đồng ý tiếp tục cho mGift quyền sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ thông tin tài khoản mGift nào của bạn cho các trang mạng xã hội liên kết mà không thông báo trước cho bạn. Mỗi một mạng xã hội đều cho phép bạn thiết lập việc kiểm soát quyền riêng tư liên quan đến các thông tin của bạn trên hệ thống của họ, và việc tập hợp thông tin của mGift sẽ luôn theo sát sự kiểm soát và cho phép đó. Tính năng này sẽ được chúng tôi và các trang mạng xã hội có liên quan thay đổi và cải tiến liên tục, và vì vậy các đặc tính có sẵn và các thông tin được chia sẻ có thể sẽ thay đổi mà không báo trước cho bạn.

 • PHẢN HỒI

  Nhằm mục đích phát triển một hệ thống đánh giá chuyên nghiệp, mGift cam kết đưa ra các phản hồi liên tục đến Thành Viên mGift. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích bạn cung cấp thông tin phản hồi, ý kiến và đề xuất để cải thiện Ứng Dụng và Dịch Vụ ("Phản Hồi"). Bạn có thể gửi Phản Hồi bằng cách gửi email cho chúng theo địa chỉ cskh@mgift.vn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Phản Hồi mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản duy nhất và độc quyền của mGift, bạn đồng ý cấp cho mGift các quyền này và đồng ý không hủy ngang đối với các tất cả các quyền, lợi ích phát sinh từ các Phản Hồi, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vu toàn cầu, bản quyền, bí mật thương mại, quyền sở hữu độc quyền hoặc trí tuệ khác đi kèm, và từ bỏ bất kỳ quyền của bạn liên quan đến các Phản Hồi này. Theo yêu cầu và chi phí mGift, bạn sẽ thi hành các văn bản và thực hiện các hỗ trợ cần thiết nhằm tạo điều kiện cho MGift đạt được, có được và duy trì quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ pháp lý khác của mình đối với các Phản Hồi.

 • CÁC QUYỀN SỞ HỮU.
  • Quyền Sở Hữu Thông Tin Riêng Tư. Bạn sau đây đồng ý và thừa nhận rằng, với tư cách là chủ sở hữu của Ứng Dụng, Vietlink Advertising Co., Ltd là chủ sở hữu của các thông tin riêng tư có giá trị, bao gồm và không giới hạn, các bằng sáng chế và các hồ sơ cá nhân và hình ảnh (gọi chung là “Thông Tin Mật”). Vietlink Advertising Co., Ltd sở hữu và sau đây nắm giữ toàn bộ các quyền sở hữu trong các Dịch Vụ và Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả các Thông Tin Mật.

  • Không Sử Dụng Thông Tin Mật. Bạn không được đăng tải, sao chép, chỉnh sửa, gửi, tiết lộ, công bố hay tạo ra bất kỳ một sản phẩm phái sinh nào từ các Thông Tin Mật đó, cũng như phân phát, thương mại hóa việc sử dụng, hay tái tạo dưới bất kỳ hình thức nào (i) Thông Tin Mật hay (ii) các tài liệu, nhãn hiệu hàng hóa có bản quyền khác, hay những thông tin riêng tư khác có thể truy cập được thông qua Dịch Vụ, mà không có được sự chấp thuận trước của chủ sỡ hữu của các quyền sở hữu đó.

  • Thông Tin Của Thành Viên Khác. Các Thành Viên khác có thể đăng tải các thông tin có bản quyền, được bảo vệ quyền tác giả cho dù thông tin đó có được nhận biết là có quyền tác giả hay không. Bạn đồng ý rằng sẽ không sao chép chỉnh sửa, công bố, truyền tải, phân phối, thực hiện, trưng bày, hay dùng nó với mục đích thương mại, hoặc bán bất kỳ thông tin nào thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc của mGift có sẵn trên Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

  • Cấp Phép Để Đăng Hay Truy Cập Nội Dung. Thông qua việc truy cập bằng cách liên kết tài khoản mGift của bạn với bất kỳ tài khoản mạng xã hội khác (ví dụ như thông qua Facebook, Google), bạn đã tự động cho phép, và tuyên bố cũng như bảo đảm rằng bạn có quyền cho phép mGift và các Thành Viên của mGift, quyền được sử dụng sao chép, trưng bày rộng rãi, và phát tán những thông tin và Nội Dung này một cách không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, đã được thanh toán đầy đủ và áp dụng trên toàn thế giới, và để thực hiện những sản phẩm phái sinh, hoặc kết hợp với các công việc khác, các thông tin và Nội Dung này cho phép và cho quyền cấp phép lại các Nội Dung và thông tin nói trên dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn, biên tập, sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng, phiên dịch, định dạng lại, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ đó, kết hợp trong các sản phẩm khác, quảng cáo, phân phối và bằng cách khác làm cho những thông tin và Nội Dung này có giá trị trước công chúng, cho dù toàn bộ hay một phần và ở bất kỳ định dạng nào hoặc được biết đến ở mức độ vừa phải ở hiện tại hay phát triển trong tương lai). Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể tạo ra, thử nghiệm hoặc thực thi các tính năng hoặc các chương trình mới trên Ứng Dụng mà bạn có thể tự nguyện chọn để tham gia hoặc có thể là trở thành một phần trong một nhóm thử nghiệm với quyền truy cập đặc biệt, phù hợp với các điều khoản và điều kiện thêm vào của các thuộc tính hay chương trình đó. Với việc tham gia vào các thuộc tính hoặc chương trình như vậy, bạn cho phép chúng tôi có quyền được nêu rõ trong mục này cùng với các điều khoản và điều kiện thêm vào (nếu có) của các chương trình và tính năng đó.

 • CHÍNH SÁCH QUYỀN TÁC GIẢ.
  • Bằng cách đăng tải Nội Dung trên mGift bạn bảo đảm rằng bạn là tác giả duy nhất và là chủ sở hữu của Nội Dung đó, bạn đồng ý rằng bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền thuộc nhân thân có liên quan đến Nội Dung đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền được công nhận như là tác giả).

  • Bạn không thể đăng tải, phân phối, hoặc sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu, nhãn hiệu có bản quyền hay các thông tin cá nhân khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu. Không giới hạn những điều đã đề cập đến ở trên, nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn bị sao chép và đăng trên Dịch Vụ dưới hình thức xâm phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi theo địa chỉ email info@mgift.vn các thông tin sau: một chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của người có thẩm quyền đại diện cho người chủ sỡ hữu của quyền tác giả; một bản mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại là đã bị vi phạm; một bản mô tả nơi tài liệu mà bạn khiếu nại là bị xâm phạm hiện trên Ứng Dụng; địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn; một bản tuyên bố bằng văn bản của bạn khẳng định bạn tin rằng việc sử dụng tác phẩm đó là không được cho phép bởi chủ sỡ hữu hoặc đại lý của chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc theo quy định của pháp luật; một tuyên bố của bạn, kèm theo hình phạt nếu không trung thực, rằng thông tin nêu trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

  • Nhằm mục đích xây dựng một Ứng Dụng với tiêu chí tuyệt đối tôn trọng bản quyền tác giả, mGift nghiêm cấm bất kỳ hoặc tất cả các hành vi sao chép Nội Dung được đăng tại trên mGift dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vietlink Advertising Co, Ltd. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền, ngay lập tức và không trì hoãn, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện các bên tự ý sao chép các Nội Dung trên mGift ra Tòa Án Nhân Dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  • mGift có quyền tiết lộ nhân thân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi bên thứ ba đó khiếu kiện về việc Nội Dung mà bạn đăng hoặc tải trên Ứng Dụng của chúng tôi đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ hay các điều luật khác.

 • CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM.

  mGift sẽ bảo lưu quyền điều tra và chấm dứt tư cách thành viên của bạn nếu bạn lạm dụng Dịch Vụ, hoặc có những hành xử được xem là không thích hợp hoặc phi pháp hoặc phạm pháp. Sau đây là một phần danh sách các loại hành động mà bạn không được phép thực hiện liên quan đến Dịch Vụ:

  • Bạn sẽ không được mạo nhận bất kỳ ai hoặc tổ chức nào.

  • Bạn sẽ không “theo dõi” hay nói cách khác là quấy rối bất kỳ người nào.

  • Bạn sẽ không ve vãn hoặc mồi chài mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thực hiện bất kỳ các hoạt động nào có liên quan đến mại dâm.

  • Bạn sẽ không thể hiện hay ám chỉ rằng bất kỳ lời tuyên bố nào của bạn đều được chứng thực bởi mGift mà không được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

  • Bạn không được phép có những ảnh đại diện trừu tượng (như các hình ảnh hoạt hình), bảng mô tả tiểu sử chi tiết của bạn phải được mô tả chính xác chính bản thân bạn.

  • Bạn sẽ không dùng bất kỳ người máy, nhện, các ứng dụng phục hồi/tìm kiếm vị trí, hoặc các thiết bị tự động hay điều khiển khác hoặc các tiến trình phục hồi, lập mục lục, “khai thác dữ liệu”, hoặc sao chép hay phá vỡ sự trình bày hay cấu trúc định hướng của các Dịch Vụ hay Nội Dung của nó.

  • Bạn sẽ không đăng tải, phát tán hay sao chép bất kỳ tài liệu, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền hay thông tin thuộc chủ quyền sỡ hữu khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng thuận trước của người chủ sỡ hữu.

  • Bạn sẽ không xóa bất kỳ các thông báo tác quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo quyền sỡ hữu bên trong Dịch Vụ.

  • Bạn sẽ không can thiệp hoặc phá vỡ Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hoặc máy chủ hoặc các kết nối liên kết với Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

  • Bạn sẽ không đăng tải, gửi email hoặc nói cách khác là truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa phần mềm virus hay bất kỳ mật mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để làm gián đoạn hay phá hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần cứng và phần mềm của máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.

  • Bạn sẽ không giả mạo các tiêu đề hay có các thao tác nhân dạng nhằm mục đích che giấu nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ.

  • Bạn sẽ không “định dạng” hoặc "nhân bản" bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, mà không có sự ủy quyền bằng văn bản trước của mGift. Bạn cũng không được dùng các đánh dấu hoặc mật mã hoặc các thiết bị khác chứa bất kỳ chỉ dẫn tham khảo nào đến mGift hoặc Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để hướng bất kỳ người nào đến bất kỳ trang web nào khác với bất kỳ mục đích gì.

  • Bạn sẽ không được sửa đổi, bổ sung, cấp giấy phép con, dịch, buôn bán, đảo ngược, giải mã, dịch ngược hay tháo rời bất kỳ phần nào của các Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hay bất kỳ phần mềm nào được dùng trong Dịch Vụ hoặc yêu cầu người khác làm những việc này.

 • THÔNG TIN THÀNH VIÊN.
  • Chính Sách Bảo Mật. Để tìm hiểu các thông tin về việc thu thập, về việc sử dụng các thông tin và tài liệu do bạn cung cấp, vui lòng nhấp vào Chính Sách Bảo Mật của mGift. Bằng cách truy cập vào Ứng Dụng hay trở thành một Thành Viên, bạn chấp nhận Thỏa Thuận này, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được quy định hoặc dẫn chiếu theo đó.

  • Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân. mGift sẽ không tiết lộ những thông tin mật và thông tin cá nhân của bạn như email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không hoặc không nên thể hiện các thông tin cá nhân và thông tin mật như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, email và số điện thoại cho công chúng hoặc người khác nếu bạn chọn tiết lộ các thông tin này, bạn phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro.

  • Không Cung Cấp Thông Tin Liên Lạc. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ địa chỉ email nào, địa chỉ trang web cá nhân hoặc trang tiểu sử mà bạn có trên trang web của bên thứ ba, hay các thông tin liên lạc khác trong hồ sơ của bạn khi sử dụng Dịch Vụ hoặc dưới bất kỳ các hình thức liên lạc nào mà bạn có thể có được với những Thành Viên khác.

  • Tiết Lộ Theo Yêu Cầu của Pháp Luật. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mGift có thể tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp theo yêu cầu của pháp luật, theo yêu cầu của bên thứ ba, hoặc nếu chúng tôi, theo quyết định của riêng mình, tin rằng việc tiết lộ là hợp lý nhằm (i) tuân theo luật pháp, các yêu cầu hoặc mệnh lệnh từ việc thi hành pháp luật, hay bất kỳ tiến trình pháp lý nào (cho dù việc tiết lộ này là theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hay không); (ii) bảo vệ hoặc đảm bảo các quyền và tài sản của các công ty liên kết & đối tác của VIETLINK ADVERTISING CO., LTD, hoặc của một bên thứ ba; hoặc (iii) bảo vệ sức khỏe hay sự an toàn của một người nào đó, như khi có sự xâm hại hay bạo lực chống lại bất kỳ một người nào (bao gồm cả Thành Viên) bị đe dọa.

  • Tiết Lộ Để Bảo Vệ Các Nạn Nhân Bị Lạm Dung. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này hoặc của Chính Sách Bảo Mật, mGift bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trên Dịch Vụ, theo nhận thức chủ quan của mình, mGift nghi ngờ hay có lý do nghi ngờ, rằng thông tin liên quan đến một bên mà có thể là nạn nhân của sự lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Lạm dụng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ngược đãi người già, ngược đãi trẻ em, lăng mạ vợ chồng, không quan tâm, hay sự bạo hành gia đình. Thông tin có thể được tiết lộ cho người có thẩm quyền, mà mGift theo quyết định của riêng mình, thấy rằng thích hợp để tiếp nhận các thông tin tiết lộ đó. Người có thẩm quyền thích hợp có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các cơ quan thi hành luật, ủy ban bảo vệ trẻ em, hoặc các cơ quan tòa án. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rằng mGift được phép thực hiện việc tiết lộ này.

  • Dùng Thông Tin Ẩn Danh cho Mục Đích Khảo Sát. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý cho phép mGift sử dụng một cách ẩn danh thông tin từ bạn và các trải nghiệm của bạn thông qua Dịch Vụ để tiếp tục công việc khảo sát của mGift liên quan đến các mối quan hệ thành công và để cải tiến Dịch Vụ. Nghiên cứu này, được thực hiện bởi các nhà tâm lý học và các nhà khoa học nghiên cứu về hành vi, có thể được công bố rộng rãi trên các báo ở các trường học. Tuy nhiên, tất cả các câu trả lời của bạn đều sẽ được dấu tên, và chúng tôi sẽ không công bố rộng rãi các nghiên cứu chứa các thông tin xác định nhân thân của bạn.

 • LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA/GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO VÀ NHÀ TÀI TRỢ.

  Ứng Dụng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các nhà quảng cáo không nằm dưới sự kiểm soát của mGift, và mGift không chịu trách nhiệm về Nội Dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào bên trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của các trang web đó. mGift cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một sự tiện lợi, và việc tổng hợp các liên kết này không hàm ý rằng mGift xác nhận hoặc chấp nhận chịu trách nhiệm về Nội Dung trên trang web của bên thứ ba đó. Trao đổi hoặc giao dịch của bạn với, hoặc tham gia vào chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng được tìm thấy trên hoặc thông qua Ứng Dụng (bao gồm cả thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, bất kỳ thông tin cá nhân hoặc lựa chọn trong thông tin liên lạc được cung cấp một cách tự nguyện cho các nhà quảng cáo và các nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố khác liên quan đến các giao dịch đó) là chỉ giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng đó. Bạn đồng ý rằng mGift sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh như là kết quả của bất kỳ giao dịch nào, bao gồm việc chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho mGift với các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, hoặc là kết quả của sự hiện diện của nhà quảng cáo đó trên Ứng Dụng. Vui lòng truy cập Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

 • TỪ CHỐI BẢO ĐẢM.
  • Không bảo đảm. PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG QUYỀN MỞ RỘNG TỐI ĐA TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU CỦA MGIFT, VIETLINK ADVERTISING CO., LTD CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG (BAO GỒM TẤT CẢ THÔNG TIN TRONG ĐÓ), BAO GỒM BẤT KỲ HÀM Ý BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HAY KHÔNG VI PHẠM. VIETLINK ADVERTISING CO., LTD KHÔNG BẢO ĐẢM VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, LUÔN LUÔN SẴN CÓ, KHÔNG LỖI HOẶC SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC BẤT CỨ LỖI TRONG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. VIETLINK ADVERTISING CO., LTD TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KẾT NỐI VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DỊCH VỤ.

  • Nội Dung Bên Thứ Ba. Các ý kiến​​, tư vấn, báo cáo, chào hàng, hoặc thông tin hay những Nội Dung khác được thực hiện thông qua Dịch Vụ, nhưng không trực tiếp bởi mGift, là của các bên thứ ba tương ứng, và không cần thiết phải trả lời. Những bên thứ ba này sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về các Nội Dung đó. mGift không: (i) đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin được cung cấp trên Dịch Vụ, hoặc (ii) áp dụng, xác nhận hoặc chấp nhận trách nhiệm về tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ ý kiến​​, lời khuyên, hoặc tuyên bố của bất kỳ bên nào khác ngoài VIETLINK ADVERTISING CO., LTD. Trong mọi trường hợp mGift sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc tin vào bất kỳ thông tin nào của bất kỳ thông tin của bất kỳ ai hoặc bất kỳ Nội Dung nào khác được đăng trên Dịch Vụ, hoặc được chuyển đến cho hoặc được đăng bởi bất kỳ Thành viên nào.

  • Các Tính Năng Phiên Bản Beta. Theo thời gian, mGift có thể cung cấp các tính năng "beta" mới hoặc các công cụ mới mà người sử dụng có thể thử nghiệm trên Dịch Vụ. Tính năng hoặc công cụ như vậy được cung cấp chỉ nhằm mục đích thử nghiệm và không có bất kỳ bảo đảm nào, và có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào theo quyết định duy nhất của mGift. Các quy định của điều khoản Từ Chối Bảo Đảm này được áp dụng với tất cả các tính năng hoặc công cụ đó.

 • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.
  • Thiệt Hại Ngẫu Nhiên và Trách Nhiệm Pháp Lý Tổng Hợp. Đến mức tối đa cho phép theo quy định của luật điều chỉnh, trong mọi trường hợp mGift sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, là hậu quả hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất mát hoặc sai lệch dữ liệu hoặc các chương trình, gián đoạn Dịch Vụ và cung cấp Dịch Vụ thay thế, ngay cả khi mGift biết hoặc đã được thông báo về khả năng thiệt hại.

  • Không chịu trách nhiệm cho việc không hành động của mGift. Đến mức tối đa cho phép theo quy định của luật điều chỉnh, trong mọi trường hợp mGift sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bất kể là trực tiếp, gián tiếp, chung, đặc biệt, bồi thường, hậu quả, và/hoặc sự kiện, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của bạn hoặc bất cứ ai khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thương cơ thể, tổn thương cảm xúc, và/hoặc bất kỳ thiệt hại khác nào xuất phát từ việc liên lạc hoặc gặp mặt với các Thành Viên khác. Điều này bao gồm bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hành vi của các Thành Viên đã đăng ký với các thông tin sai lệch hoặc những người cố gắng để lừa gạt hay làm hại bạn.

  • Xác Nhận Thông Tin. mGift và các nhà thầu của mình có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để xác minh thông tin đã được Thành Viên cung cấp. Tuy nhiên, không cách nào là hoàn hảo, và bạn đồng ý rằng mGift và các nhà thầu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc xác minh thông tin không chính xác.

 • BỒI THƯỜNG.

  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ mGift, các công ty con và công ty mẹ của mGift, và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý và các bên thứ ba có liên quan, đối với bất kỳ tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba xuất phát từ việc (i) sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng của bạn đối với Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, (ii) bất kỳ bài đăng nào được đăng bởi tài khoản của bạn, (iii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, hoặc (iv) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào. mGift bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, để có sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến việc bồi thường bởi bạn, trong bất kỳ sự kiện nào, bạn cam kết sẽ hoàn toàn hợp tác với mGift trong việc khẳng định đối với những bảo vệ này.

 • DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ VI PHẠM/KHIẾU NẠI/CÂU HỎI.

  Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch Vụ, trước tiên bạn nên xem lại Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Câu Hỏi Thường Gặp nằm ở bên dưới của Ứng Dụng. Bạn cũng có thể báo cáo cho chúng tôi bất kỳ hành động không thích hợp từ những Thành Viên khác bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cskh@mgift.vn. Ngoài ra, mGift cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thông qua các đại diện chăm sóc khách hàng của mình. Khi giao tiếp với các đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bạn không được có các hành vi lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phân biệt giới tính, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc, hoặc có các hành xử không thích hợp khác. Cuộc gọi điện thoại giữa bạn và đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể được ghi âm để phục vụ cho mục đích đảm bảo chất lượng. Bất kỳ khi nào, nếu chúng tôi nhận thấy hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng nào hoặc các nhân viên nào khác của chúng tôi là đe dọa hoặc tấn công, chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt tư cách Thành Viên của bạn và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ hoàn trả của bất kỳ khoảng phí không sử dụng.

 • THÔNG BÁO VÀ BẢO MẬT.

  Việc sử dụng các Ứng Dụng và/hoặc các Dịch Vụ cũng đồng thời được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Khi bạn trở thành một Thành Viên, bạn đồng ý và chấp thuận việc nhận thư điện tử từ chúng tôi. Những email này có thể là thông tin về giao dịch hoặc mối quan hệ liên quan đến Dịch Vụ, ví dụ như các thông báo về quản lý và Dịch Vụ hoặc các thay đổi, hoặc các email có chứa thư mời thương mại, chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt từ chúng tôi. Xin vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của mGift để biết thêm các thông tin liên quan đến các thông báo này.

 • THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC.

  Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn chấp nhận Thỏa Thuận này bằng cách sử dụng Ứng Dụng hay Dịch Vụ và sẽ có hiệu lực vĩnh viễn trừ khi bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây. mGift bảo lưu quyền ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt truy cập của bạn cho bất kỳ Dịch Vụ, mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do. Chúng tôi cũng có quyền loại bỏ thông tin tài khoản hoặc dữ liệu của bạn từ các Dịch Vụ của chúng tôi và bất kỳ hồ sơ khác bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp bạn truy cập vào bất kỳ Dịch Vụ đã bị đình chỉ do vi phạm Thỏa Thuận này, bạn đồng ý rằng tất cả các lệ phí được trả cho mGift sau đó sẽ không được hoàn lại và các khoản thanh toán hoặc nợ chưa xử lý sẽ ngay lập tức đến hạn thanh toán. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của bất kỳ thành viên nào, mGift bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ phải gửi thông báo theo đó cho các Thành Viên khác mà bạn đã liên lạc.

 • THUẾ
  • Với tư cách là một Thành Viên của mGift, bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn sẽ tự mình chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ thuế liên quan đến bất kỳ thu nhập và/hoặc bất kỳ giải thưởng/phần thưởng nào khác có được từ mGift theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ, các phòng ban và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. mGift sau đây không thể và không có nghĩa vụ cung cấp các tư vấn liên quan đến thuế đối với bất kỳ Thành Viên nào.

  • mGift bảo lưu quyền của mình bằng quyết định của mình khấu trừ thuế từ các khoản thanh toán cho bạn và/hoặc đóng băng tất cả các thanh toán đến bạn theo yêu cầu của pháp luật và nộp các khoản thuế tương ứng cho cơ quan thuế có thẩm quyền.

 • LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.
  • Luật Điều Chỉnh. Thỏa Thuận này và các tranh chấp phát sinh giữa các bên sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

  • Giải Quyết Tranh Chấp. Cơ quan độc quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm bất kỳ hành vi vị phạm bị cáo buộc), Dịch Vụ, hoặc Ứng Dụng sẽ được GIẢI QUYẾT BẰNG TRỌNG TÀI tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”), theo các Luật Trọng Tài của VIAC, bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Luật nói trên.

  • Thông báo về quyền. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng hay Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý với thoả thuận trọng tài trên. Bằng cách đó, BẠN TỪ BỎ QUYỀN ĐƯA VỤ VIỆC RA TÒA để đòi hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại giữa bạn và mGift. Bạn cũng từ bỏ quyền của bạn để tham gia vào một vụ kiện tập thể hoặc bất kỳ thủ tục nào khác. Quyền lợi của bạn sẽ được xác định bởi một trọng tài trung lập, không phải là một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn.

 • NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

  Thỏa Thuận này, Thỏa Thuận mà bạn đã chấp thuận ngay khi thực hiện đăng ký Dịch Vụ, Chính Sách, và bất kỳ các điều khoản nào về thanh toán được áp dụng, gia hạn, các điều khoản Dịch Vụ bổ sung, bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và mGift liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ đó.

 • SỬA ĐỔI.

  Thỏa Thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và mGift liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ. Nếu bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận này vô hiệu, phần còn lại của Thỏa Thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Thỏa Thuận này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào bởi mGift. Nếu bạn là một thành viên không đăng ký tại thời điểm có sự thay đổi, những thay đổi này sẽ có hiệu lực khi đăng tải trên ứng dụng mGift và việc bạn sử dụng Dịch Vụ sau khi những thay đổi này được đăng tải sẽ được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Thỏa Thuận này.

Vui lòng gửi email đến cskh@mgift.vn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến Thỏa Thuận này. mGift là nhãn hiệu đăng ký bởi VIETLINK ADVERTISING CO., LTD.

TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY.