Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Shop hoa Sofia Flowers

Giới thiệu

Hoa 7 Ngày là đơn vị đầu tiên tập trung mạnh mẽ và qui mô vào hoa doanh nghiệp, cung cấp đa dạng và phong phú các gọi sản phẩm đặc trung cho doanh nghiệp như hoa để bàn tiếp tân, hoa để bàn tiếp khác, hoa chúc mừng, hoa sinh nhật và các sản phẩm hoa khác sử dụng trong doanh nghiệp.

Thông tin

Danh mục
Sản phẩm-Dịch vụ khác

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 264D Pasteur, Phường 8, Quận 3, HCM

    0989963908
    09:00 - 20:00
    1.04 km