Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Dựa trên thống kê của Bộ Lao động Mỹ, trang Business Insider đưa ra danh sách những công việc được trả lương cao nhất tại nước này.

Bác sĩ gây mê

Lương trung bình năm: 269.600 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặt

Lương trung bình năm: 232.870 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ phụ khoa

Lương trung bình năm: 234.310 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,9%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ chỉnh hình răng

Lương trung bình năm: 228.780 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,3%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ đa khoa

Lương trung bình năm: 201.840 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,9%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ tâm thần

Lương trung bình năm: 194.740 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 13,1%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ nhi khoa

Lương trung bình năm: 168.990 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ nha khoa

Lương trung bình năm: 159.770 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Y tá gây mê

Lương trung bình năm: 160.279 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 16%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Kỹ sư dầu khí

Lương trung bình năm: 128.230 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,5%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Quản lý công nghệ thông tin (IT)

Lương trung bình năm: 135.800 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 11,9%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Quản lý marketing

Lương trung bình năm: 131.180 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 10%

13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Bác sĩ chuyên khoa chân

Lương trung bình năm: 124.830 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 9,7%

Phương Anh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0