Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao

Nhân Dân11 tháng trước

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2017 tăng 13% so năm 2016. Theo đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2017 đạt khoảng 288 tỷ USD, vượt qua con số kỷ lục 260,8 tỷ USD vào năm 2015.

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2017 tăng 13% so năm 2016. Theo đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2017 đạt khoảng 288 tỷ USD, vượt qua con số kỷ lục 260,8 tỷ USD vào năm 2015.

Tính riêng trong tháng 12-2017, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 25,5 tỷ USD. Xuất khẩu toàn cầu tăng mạnh trong năm 2017 đem lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc và xu hướng này được dự báo duy trì trong năm 2018. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 vừa qua có dấu hiệu yếu hơn, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh việc chống ô nhiễm môi trường và ngăn chặn các nguy cơ tài chính.

Nhân Dân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0