Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bảo vệ người di cư

Nhân Dân11 tháng trước

Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp nhằm bảo đảm quyền của mọi người di cư được tôn trọng một cách đầy đủ. Phát biểu ý kiến trước Đại hội đồng LHQ, ông A.Gu-tê-rét nhấn mạnh, di cư là một hiện tượng toàn cầu mang tính tích cực vì hoạt động này tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, thu hẹp tình trạng bất bình đẳng, kết nối những xã hội đa dạng và giúp các quốc gia xử lý những vấn đề nhân khẩu học.

Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp nhằm bảo đảm quyền của mọi người di cư được tôn trọng một cách đầy đủ. Phát biểu ý kiến trước Đại hội đồng LHQ, ông A.Gu-tê-rét nhấn mạnh, di cư là một hiện tượng toàn cầu mang tính tích cực vì hoạt động này tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, thu hẹp tình trạng bất bình đẳng, kết nối những xã hội đa dạng và giúp các quốc gia xử lý những vấn đề nhân khẩu học.

Trên quy mô toàn cầu, người di cư đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quốc tế, cả thông qua công việc của họ lẫn ngoại hối gửi về quê hương. Năm 2017, số tiền người di cư gửi về quê nhà đạt gần 600 tỷ USD, cao gấp ba lần tổng viện trợ phát triển.

Tuy nhiên, đáng buồn là hiện vẫn còn những người di cư phải sống trong "bóng tối", không được pháp luật bảo vệ và không thể đóng góp đầy đủ cho xã hội. Tình trạng này không chỉ dẫn đến những cuộc khủng hoảng nhân đạo và những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản của người di cư, mà còn dẫn đến tình trạng hiểu lầm và những chính sách tìm cách ngăn chặn thay vì tạo điều kiện cho hoạt động di cư.

Các quốc gia cần củng cố nền pháp trị để nâng cao việc quản lý và bảo vệ người di cư vì lợi ích của chính nền kinh tế, xã hội nước sở tại lẫn bản thân người di cư, đồng thời thực thi những cam kết về việc bảo đảm nhân quyền đối với người di cư.

ĐỨC NAM

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0