Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bốn kiến nghị nâng cao chất lượng đào tạo

"Trước hết giáo viên cần được học tập và rèn luyện thường xuyên thông qua mạng Internet", độc giả Huỳnh Thanh Tranh kiến nghị.

Tôi là giáo viên THPT, xin nêu một số ý kiến của bản thân để hy vọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Thứ nhất, giáo viên cần được học tập và rèn luyện thường xuyên thông qua mạng Internet, tương đương với chương trình đang dạy hiện hành cũng như thay đổi sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuyên gia giáo dục cần đưa ra bài giảng định hướng cho giáo viên dạy theo từng tỉnh, thành.

Thứ hai, nên mở ra chuyên ngành mới "đào tạo chuyên gia giáo dục" cho mỗi trường. Bộ nên mở thêm ngành "tâm lý học sinh" theo từng cấp học.

Thứ ba, nên định hướng nghề nghiệp theo địa phương mỗi hè để giáo viên dạy phù hợp, nhằm phát triển kinh tế phù hợp địa phương.

Thứ tư, giáo viên cấp THPT nên dạy học sinh hai buổi một ngày từ 8h đến 10h30 và từ 2h đến 4h30 chiều (5 giờ mỗi ngày), từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy giáo viên tập hợp một ngày để học tập nhau và làm bài giảng thực tế các môn để định hướng nghề nghiệp cũng như thiết kế dạng bài học ứng dụng thực tế.

Rất mong giáo dục trở thành ngành được quan tâm và nâng dần chất lượng ngày một tốt hơn.

Huỳnh Thanh Tranh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0