Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cá hồi bên cạnh chiếc hộp cho ta bắt được chữ gì?

Liệu bạn có đủ tư duy để đoán ra được đáp án khi xem những ảnh gợi ý bên dưới không?

Ảnh cá hồi bên cạnh chiếc hộp cho ta bắt được chữ gì?

Ảnh gợi ý trên cho ta bắt được chữ gì?

Trùm Sò