Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đầu tuần tới, miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt mưa rét

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, từ ngày 16 đến ngày 19, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 14, ngày 15, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 16 đến ngày 19, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác; trưa chiều khu Tây Bắc đôi lúc giảm mây, có nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 14, ngày 15, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 16 đến ngày 19, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 20, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 14, nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét

Từ ngày 15 đến ngày 23, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng; riêng phía nam ngày 17, ngày 18 khả năng có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 14, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc 3. Phía bắc trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 17, ngày 18 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 14 và ngày 17, ngày 18, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày 14, đêm và sáng trời rét.

Ngày 15, ngày 16 và từ ngày 19 đến ngày 23, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2.

Nam Bộ

Từ ngày 14 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 14, ngày 15, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày 16 đến ngày 19, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 20, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Hạ An

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0