Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hà Nội thu hồi hơn 4.650ha đất trong năm 2018

Người Đồng Hành11 tháng trước

(NDH) Theo nghị quyết số 19 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, trong năm 2018, Hà Nội sẽ thu hồi đất của 1.415 công trình, dự án với diện tích hơn 4.650 ha.

Trong đó 401 công trình, dự án với diện tích 1.443ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc danh mục đã được HĐND thành phố thông qua; 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57ha.

Có 867 công trình, dự án với diện tích 2.145,17ha gồm 309 công trình, dự án với diện tích 975,83ha chuyển tiếp năm 2017 sang;

558 công trình, dự án đăng ký mới, với diện tích 1.169,34 ha sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ sở pháp lý.

Hà Nội thu hồi hơn 4 650ha đất trong năm 2018

Nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Có 277 công trình, dự án với diện tích 1.026,9ha sử dụng vốn trong ngân sách;

286 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, diện tích là 1.741,6ha, trong đó có 92 công trình, dự án với diện tích 46,28ha chuyển tiếp từ năm 2017 chuyển sang;

194 công trình, dự án với diện tích 1.274,32ha đăng ký mới.

TP Hà Nội cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích là 1.441,22ha.

Đối với những dự án sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét xử lý thu hồi đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Danh sách dự án xem tại đây.

Duy Khánh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0