[Truyện Tranh] Mũ Cao
Đọc từ đầu
5
812 lượt xem

[Truyện Tranh] Mũ Cao

Albino Fox
Kết thúc, 1 tập
“Lanh canh… lanh canh”
tiếng bánh răng đang xoay chuyển. Máu đỏ sẽ nhuộm, “linh hồn trắng” sẽ báo thù. Ai có thể chấm dứt lời nguyền đã giết chết một dòng họ?
Chào mừng đến chương đầu tiên trên chuyến xe lửa xuyên màn đêm.

Tập truyện

mgift
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay