Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Khi vợ có tâm hồn ăn uống

mGift
Kết thúc, 1 tập
Bạn có hiểu nỗi khổ của những ông chồng khi có cô vợ ăn 8 bữa 1 ngày!

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 9
  • 34
  • 3
  • 0
  • 3
  • 0
  • 2

Tập truyện