Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Al Fresco giảm 40% Steaks và sườn nướng

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng từ ngày 15/5 đến ngày 18/5 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Al Fresco's: 
- Al Fresco's ưu đãi 40% steaks và sườn nướng 
- Ưu đãi áp dụng cho các khách hàng dùng bữa tại nhà hàng vào khung giờ trưa từ 11am đến 2pm và tối từ 6pm đến 10pm 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại cơ sở Trường Sơn, HCM 

Lưu ý: 
- Ưu đãi không áp dụng quy đổi điểm từ thẻ thành viên Reward Plus 
- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác 

Nguồn: https://bit.ly/2GcvKey

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Al Fresco giảm 40% Steaks và sườn nướng

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0