Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Artisée Nhà Thờ giảm 50% cho đồ uống pha chế

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng trong khung giờ 14h-18h từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 8/6 đến ngày 30/6 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Artisée: 
- Artisée ưu đãi giảm 50% toàn bộ đồ uống pha chế khi mang ảnh trong post này tới nhà hàng: https://bit.ly/2sQrcGN 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại cơ sở Nhà Thờ, HN 

Lưu ý: 
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác 

Nguồn: https://bit.ly/2sQrcGN

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Artisée Nhà Thờ giảm 50% cho đồ uống pha chế

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1