Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Beard Papa's giảm đến 25% tổng hóa đơn cho chủ thẻ VPBank

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 5/8 đến hết ngày 31/12/2018

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Beard Papa's:
- Beard Papa's khuyến mãi 20% trên tổng hoá đơn dành cho khách hàng thanh toán bằng thẻ VPBank
- Mỗi hoá đơn chỉ giảm tối đa 70K
- Mỗi hoá đơn tích lũy 5% vào điểm hội viên Beard Papa's để dùng cho những lần mua sau
- Chỉ áp dụng với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng Beard Papa's trên toàn quốc

Nguồn: https://bit.ly/2MZjNg9

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Beard Papa's giảm đến 25% tổng hóa đơn cho chủ thẻ VPBank

Còn 12 ngày

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0