Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Bếp Xuka giảm 10% khi đặt bàn trước qua website

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 15/5 và chưa có thời hạn kết thúc

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của BẾP XUKA:
- BẾP XUKA dành tặng khách hàng ưu đãi 10% khi đặt bàn trước qua website: www.bepxuka.com
- Tham khảo menu tại: https://bit.ly/2wRnHUK

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại toàn hệ thống

Nguồn: https://bit.ly/2rNaqXJ

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Bếp Xuka giảm 10% khi đặt bàn trước qua website

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0