Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Chocolate Graphics ưu đãi mua 2 tặng 1

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 1/7 đến ngày 31/7

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Chocolate Graphics:
- Chocolate Graphics ưu đãi mua 2 tặng 1 cho Gift Box 24 mini bars và 18 mini bars từ thương hiệu Galler với hơn 8 loại nhân khác nhau

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại các cửa hàng Chocolate Graphics toàn quốc

Nguồn: http://bit.ly/2KL18XE

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Chocolate Graphics ưu đãi mua 2 tặng 1

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0