Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Dairy Queen ưu đãi Gà Giòn Chua Ngọt Ưu Đãi Mua 1 Tặng 1

Đã thèm với già giòn chua ngọt ngon không cưỡng nỗi ưu đãi Mua 1 Tặng 1.

* Thời gian áp dụng: 03/03 - 30/04/2018.

* Địa điểm áp dụng: Một sốt chi nhánh của Dairy Queen.
- Xem chi tiết tại "Địa Điểm Áp Dụng".

* Điều kiện áp dụng:
- Có áp dụng cho giao hàng tận nơi qua Hotline: 1900636463


Nguồn: https://goo.gl/UEpKJn
Liên hệ: 1900636463

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Dairy Queen ưu đãi Gà Giòn Chua Ngọt Ưu Đãi Mua 1 Tặng 1

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0