Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Giảm 20% cho các phần ăn uống ở Starbuck

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ nay đến ngày 10/9

Chi tiết và điều kiện áp dụng ưu đãi:
- Starbuck dành tặng khách hàng chương trinh giảm giá 20% với mỗi phần ăn uống
- Áp dụng vào khung giờ từ 11h30 đến 14h hàng ngày

Địa điểm áp dụng:
- Chương trình áp dụng tại các cơ sở của Starbuck

Lưu ý: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cửa hàng

Nguồn: https://bit.ly/2n5kcTi

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Giảm 20% cho các phần ăn uống ở Starbuck

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1