Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Giảm 20% cho nhóm có khách hàng là nam

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 7/11 đến hết ngày 9/11

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của The Coffee House:
- The Coffee House khuyến mãi 20% trên tổng hoá đơn cho nhóm có khách hàng nam
- Mọi ý kiến thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên tại cửa hàng để được giải đáp

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại cơ sở Hào Nam, Hà Nội

Nguồn: https://bit.ly/2D7zqjR

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Giảm 20% cho nhóm có khách hàng là nam

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0