Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Giảm 40% tổng hóa đơn khi đặt hàng qua website

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng từ ngày 7/9 và hiện chưa có thời hạn kết thúc 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của TocoToco: 
- TocoToco khuyến mãi 40% trên tổng hoá đơn cho đơn hàng từ 79K trở lên 
- Áp dụng nhập mã "FBBTSWEB" khi đặt hàng qua app TocoToco hoặc website: http://tocotocotea.com/chon-khu-vuc/ 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng khi đặt hàng tại website hoặc app của TocoToco 

Lưu ý: 
- Giá chưa bao gồm topping và không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác. 

Nguồn: https://bit.ly/2No8Atj

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Giảm 40% tổng hóa đơn khi đặt hàng qua website

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0