Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Heekcaa ưu đãi 30% các loại Macchiato

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 9/6 đến ngày 16/6

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Heekcaa:
- Heekcaa ưu đãi 30% tất cả các loại Macchiato hiện có: Xoài Macchiato, Nho Macchiato, Đào Macchiato
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với nhân viên cửa hàng 

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại 6 cơ sở của Heekcaa ở Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

Nguồn: https://bit.ly/2HzXQRw

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Heekcaa ưu đãi 30% các loại Macchiato

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0