Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • HIKI Coffee & tea mua 1 tặng 1

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng từ 14h ngày 14/5 đến ngày 17/5 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của HIKI Coffee & tea: 
- HIKI Coffee & tea diễn ra chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại Trần Hưng Đạo, phường 5, Quận 5, TPHCM 

Nguồn: http://bit.ly/2IivFHW

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

HIKI Coffee & tea mua 1 tặng 1

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0