Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Kenta Tea mua 1 tặng 1 các loại đồ uống

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng trong ba ngày 15/6, 16/6 và 17/6

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Kenta Tea:
- Kenta Tea ưu đãi mua 1 tặng 1 cho tất cả các loại đồ uống
- Cốc được tặng có giá bằng hoặc thấp hơn cốc đầu tiên

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại cơ sở Hoàng Cầu

Nguồn: https://bit.ly/2HIoyr0

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Kenta Tea mua 1 tặng 1 các loại đồ uống

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0