Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Maneki Neko Deli giảm 20% toàn bộ menu

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng từ ngày 25/5 đến ngày 24/6 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Maneki Neko: 
- Maneki Neko khai trương cơ sở mới tặng khách hàng ưu đãi 20% toàn bộ menu (không bao gồm đồ uống) 
- Tặng 1 chai Strongbow cho khách hàng có hóa đơn từ 239K 
- Tặng 2 chai Strongbow cho khách hàng có hóa đơn từ 399K 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại cơ sở VivoCity, HCM 

Lưu ý: 
- Không áp dụng cộng dồn trên cùng 1 hóa đơn 
- Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác 

Nguồn: http://tiny.cc/ltf5ty

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Maneki Neko Deli giảm 20% toàn bộ menu

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0