Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Manekineko giảm 20% cho khách hàng khi đến ăn tối

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng trong khung giờ 17h - 22h từ ngày 30/6 đến ngày 31/8

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Maneki Neko:
- Maneki Neko áp dụng giảm 20% hóa đơn cho toàn bộ các món vào buổi tối

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại 5 cơ sở tại HN, HCM

Lưu ý:
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

Nguồn: http://bit.ly/2KPUR9P

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Manekineko giảm 20% cho khách hàng khi đến ăn tối

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0