Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Mr Wish Phan Xích Long giảm 30% toàn bộ menu trà sữa

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 14/5 đến ngày 31/5 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Mr Wish:
- Mr Wish khai trương cơ sở mới cùng ưu đãi 30% toàn bộ menu trà sữa

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại Phan Xích Long

Nguồn: https://bit.ly/2wJxInd

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Mr Wish Phan Xích Long giảm 30% toàn bộ menu trà sữa

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0