Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Mua 1 tặng 1 tất cả các khung giờ

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng từ ngày 9/6 đến ngày 13/6 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của 99tea: 
- 99tea ưu đãi free 1000 cốc trà sữa nhân dịp khai trương: 
+ Ngày 8/6 - 10/6: 
Từ 10h - 11h: Tặng miễn phí 150 cốc 
Từ 15h - 16h: Tặng miễn phí 150 cốc 
Từ 21h - 22h (chỉ áp dụng 9/6): Tặng miễn phí 100 cốc 
+ Ngày 11/6 - 13/6: Mua 1 tặng 1 tất cả khung giờ 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại cơ sở Tôn Thất Tùng 

Nguồn: https://bit.ly/2LCRzH2

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Mua 1 tặng 1 tất cả các khung giờ

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0