Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Nhà hàng Nhật Asahi Bà Triệu giảm 10% khi đặt bàn Online

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 15/4 đến ngày 15/6

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Nhà hàng Nhật Asahi:
- Nhà hàng Nhật Asahi ưu đãi 10% cho khách hàng khi đặt bàn online:
+ Qua số 0902 286 286
+ Website: http://asahisushi.vn
+ Comment tại post https://bit.ly/2H25c0v / Inbox: m.me/NhaHangNhatAsahi

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại cơ sở Bà Triệu, HN

Lưu ý:
- Chương trình không áp dụng với mua mang về và không áp dụng cộng dồn cùng các ưu đãi khác tại nhà hàng

Nguồn: https://bit.ly/2H25c0v

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Nhà hàng Nhật Asahi Bà Triệu giảm 10% khi đặt bàn Online

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0