Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Okie BBQ giảm 50% cho menu món nướng

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 16/4 đến ngày 31/5

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Okie BBQ:
- Okie BBQ ưu đãi giảm 50% menu đồ nướng

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại nhà hàng ở TP HCM

Nguồn: https://goo.gl/ZNJfpq

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Okie BBQ giảm 50% cho menu món nướng

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0