Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Paris Gateaux mua 1 tặng 1

Thời gian áp dụng: 
- Chương trình diễn ra từ ngày 10/10 đến 14/10 

Chi tiết và điều kiện áp dụng ưu đãi của Paris Gateaux: 
- Paris Gateaux dành tặng khách hàng ưu đãi mua 1 tặng 1 đồ uống vào khung giờ từ 10:00 đến 18:00 
- Ngoài ra. Paris Gateaux dành tặng khách hàng ưu đãi 20% tất cả các sản phẩm 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại cơ sở Paris Gateaux Nguyễn Sơn 


Lưu ý: 
- Mọi thắc mắc về khuyến mãi vui lòng liên hệ cửa hàng 

Nguồn: https://tinyurl.com/ycw9hxvm

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Paris Gateaux mua 1 tặng 1

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0