Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Pizza Plus mua 1 tặng 1

Thời gian áp dụng: 
- Áp dụng từ ngày 5/6 

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Pizza Plus: 
- Pizza Plus ưu đãi tặng 1 pizza cỡ lớn 28cm khi gọi 1 pizza bất kỳ 
- Ngoài ra, tặng thêm 1 Pepsi khi khách hàng gọi giao hàng 

Địa điểm áp dụng: 
- Áp dụng tại cơ sở Royal City, HN và đặt hàng online 

Nguồn: https://bit.ly/2kSHNFH

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Pizza Plus mua 1 tặng 1

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 7
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1