Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Royal Tea HongKong đồng giá 19k


Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 6/8 và chưa có thời hạn kết thúc

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của RoyalTea HongKong:
- RoyalTea HongKong dành tặng khách hàng ưu đãi đồng giá 19K hồng trà sữa, trà xanh sữa và trà nguyên chất

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại 3 cơ sở tại Hà Nội: Tô Hiệu, Giảng Võ, Lê Đại Hành


Nguồn: http://bit.ly/2vmzNCs

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Royal Tea HongKong đồng giá 19k

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0