Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
 • Sharetea giảm 20% hóa đơn cho chủ thẻ VP Bank

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 5/8 đến hết ngày 31/12/2018

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Sharetea:
- Sharetea khuyến mãi 20% trên tổng hoá đơn dành cho khách hàng thanh toán bằng thẻ VPBank
- Mỗi hoá đơn chỉ giảm tối đa 70K
- Chỉ áp dụng với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng Sharetea trên toàn quốc

Nguồn: https://bit.ly/2OMxSOS

Nhận xét & Đánh giá

 • Anonymous

  Anonymous 03/12/2018 11:31:09

  nhin rất ngon

 • mGift

  mGift04/12/2018 10:11:28

  Cảm ơn bạn,
  Chúc bạn vui vẻ.

Sharetea giảm 20% hóa đơn cho chủ thẻ VP Bank

Còn 12 ngày

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0