Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Starbuck Duy Tân giảm 30% cho lần mua hàng tiếp theo

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ 18h - 22h từ ngày 15/5 tới ngày 28/5

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Starbucks Coffee:
- Starbucks Coffee ưu đãi 30% tổng hóa đơn đồ uống cho lần mua hàng tiếp theo
- Áp dụng khi khách hàng mua sản phẩm bất kì, giữ hóa đơn có tem đóng dấu Treat Receipt và mang trở lại Starbucks trong vòng 3 ngày vào khung giờ 18h - 22h

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại cửa hàng ở Duy Tân, HN

Nguồn: http://bit.ly/2L3FnzM

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Starbuck Duy Tân giảm 30% cho lần mua hàng tiếp theo

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0