Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Thỏa thích tặng bia và coca khi ăn đồ nướng tại Sumo BBQ

Thời gian áp dụng:
- Chương trình áp dụng từ ngày 06/10 đến ngày 05/12

Chi tiết và điều kiện của khuyến mãi Sumo BBQ:
- Sumo BBQ dành tặng khách hàng chương trình mua 1 combo bất kỳ tặng 10 bia tặng 10 ly bia hoặc 10 ly Coca-Cola 
- Đăng ký nhận mã tại: https://bit.ly/2y62B3e
- Mã code được áp dụng lũy kế (mua 2 combo tặng 20 ly bia/coca,…)
- Tham khảo chi tiết menu tại: https://bit.ly/2ykzwAr

Địa điểm áp dụng:
- Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống nhà hàng Sumo BBQ

Lưu ý:
- Mã code không áp dụng song song các chương trình hiện có
- Mã code không quy đổi tiền mặt hoặc các dịch vụ khác
- Mã code áp dụng từ 6/10 - 5/12/2018 và không áp dụng ngày 19/10, 20/10, 19/11, 20/11

Nguồn: https://bit.ly/2IKxHBO

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Thỏa thích tặng bia và coca khi ăn đồ nướng tại Sumo BBQ

Còn 12 ngày

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0