Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Thứ 5 vui vẻ cùng bạn bè với combo mua 1 tặng 1

THỨ 5 VUI VẺ cùng bạn bè với COMBO MUA 1 TẶNG 1
Sau 1 tuần nhập học, các fans cảm thấy thế nào?
Nếu học khó khăn quá, về nhà Fans nhé, có Burger King chờ
Cùng nắm tay đứa bạn thân tới Burger King vào ngày Thứ 5 để chia sẻ Whopper khổng lồ nhé
________________
Truy cập website để tham khảo thông tin chi tiết: http://burgerking.vn/mua-1-tang-1-thu-5-hang-tuan-k61.html
#burgerkingvietnam #Mua1Tặng1 #Thứ5VuiVẻ #everythursday

Nguồn: https://www.facebook.com/BurgerKingVN.FP

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Thứ 5 vui vẻ cùng bạn bè với combo mua 1 tặng 1

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0