Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
  • Ưu đãi 10% với sản phẩm bánh Black Forest cake

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 1/7 đến ngày 31/7

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi của Nguyễn Sơn Bakery:
- Nguyễn Sơn Bakery dành tặng khách hàng ưu đãi 10% với sản phẩm bánh Black Forest cake, giá chỉ còn 207K

Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng tại toàn hệ thống


Nguồn: http://bit.ly/2MRT5G7

Nhận xét & Đánh giá

Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Ưu đãi 10% với sản phẩm bánh Black Forest cake

Ưu đãi hết hạn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0