Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Múa rối nước Việt Nam được giới thiệu trên báo Mỹ

National Geographic mới có đoạn clip ngắn giới thiệu về nghệ thuật múa rối nước hơn 1000 năm tuổi của Việt Nam. - Video VNExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0