Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Người 'chữa bệnh' cho sách cũ 35 năm ở Sài Gòn

Ông Võ Văn Rạng (57 tuổi) là người hiếm hoi ở Sài Gòn còn gắn bó với nghề đóng sách thủ công. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0