Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Người đàn ông nghiến răng chọn cách "cắt tóc không tốn tiền"

Đoạn video khiến nhiều người xem choáng vì cách người đàn ông lựa chọn để cắt tóc của mình. - Việt Nam Net

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0