Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Nhà máy nước thải Anh làm rò rỉ hàng triệu hạt nhựa ra biển

Các nhà máy xử lý nước thải có thể làm rò rỉ hàng triệu hạt nhựa siêu nhỏ ra vùng biển Anh, đe dọa giết chết động vật thủy sinh. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0