Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Nông dân Australia kêu gọi 'giải cứu' dứa

Nông dân bang Queensland, Australia đang kêu gọi "giải cứu" dứa khi hàng trăm tấn quả đang dư thừa, chỉ có cách đổ bỏ đi vì không ai mua. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0