Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Theo dõi ô nhiễm nhờ muội than trên xác chim trăm tuổi

Các nhà nghiên cứu Mỹ phân tích muội than trên xác chim ở bảo tàng tại nhiều thành phố để theo dõi ô nhiễm không khí trong 135 năm qua. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0