Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thủ phạm có thể khiến rùa biển đực bị xóa sổ

Nhiệt độ tăng khiến số lượng rùa biển đực giảm mạnh ở phía bắc rạn san hô Great Barrier thuộc Thái Bình Dương. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0