Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Nhà hàng 1102 Crab Pot

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 65 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM

    08. 3820 6453
    11:00 - 23:00
    970 m