Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Ăn là ghiền

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 74 Sương Nguyệt Anh, Bến Thành, Q 1, TPHCM

    091 666 4353
    9:00 - 23:00
    850 m