Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
B3 Steakhouse & Craft Beer

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • Lầu 1, 90 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM

    0166 519 9846
    15:00 - 24:00
    1.30 km