Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Chie Design

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi thị trường

Địa điểm áp dụng(3 địa điểm)

 • 66 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, HN

  091 268 4950
  8:30 - 20:30
  1,143.39 km

  70 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, HN

  0439 380 396
  8:30 - 20:30
  1,143.68 km

  109 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, HN

  0125 254 1727
  8:30 - 20:30
  1,143.64 km