Nhà hàng Cielo Italian

Giới thiệu

Thông tin Nhà hàng Cielo Italian

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 178 Xuân Diệu, Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội

    016 9944 6666 - 0121 459 6565
    9:00 - 22:00
    1,147.76 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay