Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Nhà hàng Cielo Italian

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 178 Xuân Diệu, Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội

    016 9944 6666 - 0121 459 6565
    9:00 - 22:00
    1,147.76 km