Nhà hàng Fusion 68

Giới thiệu

Thông tin Nhà hàng Fusion 68

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift Nhà hàng Fusion 68

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 68 Nguyễn Huệ, Q1,TPHCM

    08. 3821 8868
    8:00 - 22:30
    1.40 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay